Najbližšia nedeľa
27.10.

Farebná jeseň

14:00 - 18:00  Maľovanie na tvár
14:00 - 18:00  Nafukovacia atrakcia
14:00 - 18:00 
Výroba origami
14:00 - 18:00  Maľovanie na tvár
15:00 - 15:30  Kapitán Kotvička – Divadlo Agape