Najbližšia nedeľa
22.9.

Nedeľa na kolesách

14:00 - 18:00 Nafukovací skákací hrad so šmykľavkou
14:00 - 18:00 Maľovanie na tvár

14:00 - 18:00 Tvorivé dielne 

14:00 - 18:00 Seat roadshow 2018 s RM JET
14:00 - 18:00 Dopravné ihrisko

14:00 - 18:00 Dopravné ihrisko

14:00 - 18:00 Súťaže s RM JET
16:00 - 16:30 Ceruzko a farbička – interaktívne divadlo

 

Galéria z podujatia 2017