Najbližšia nedeľa
28.4.

Jarná šarkaniáda

14:00 - 17:00  Predaj šarkanov v areáli
14:00 - 18:00  Nafukovací atrakcia pre deti
14:00 - 17:30  Tvorivé dielne
14:00 - 18:00  Výstava modelov lietadiel
14:00 - 18:00  Maľovanie na tvár
14:30 –             Spoločné púšťanie šarkanov
15:30 -              Kocúr v čižmách – Bábkové divadlo Lienka
17:00 -              Vyhodnotenie a odovzdanie cien v kategóriách: 
                            najkrajší letec, najrýchlejší letec, najdlhšie
                            letiaci šarkan na oblohe

Galéria z podujatia 2018