Najbližšia nedeľa
29.4.

Jarná šarkaniáda

13:30 - 17:00  Predaj šarkanov v areáli
14:00 - 18:00  Nafukovací atrakcia pre deti
14:00 - 17:30  Tvorivé dielne

14:30                Spoločné púšťanie šarkanov

15:00 - 15:30  Tanečné vystúpenie - RUSALKA
15:30
- 16:00  Divadielko pre deti - Ahoj pán Sova!
16:00
- 16:00   Tanečné vystúpenie - STYLEUNITS

16:30 - 17:00  Tanečný workshop - RUSALKA
17:00 -              Vyhodnotenie a odovzdanie cien v kategóriách:
                            najkrajší letec, najrýchlejší letec, najdlhšie

                            letiaci šarkan na obloheGaléria z podujatia 2017