Najbližšia nedeľa
3.9.

Rozlúčka s prázdninami

14:00 - 18:00  Maľovanie na tvár
14:00 - 18:00  Detský kútik pre najmenších

14:00 - 18:00  Nafukovacia atrakcia
14:00 - 17:30 
Tvorivé dielne 
15:00 - 15:45  Rozprávkové čítanie pre deti
17:00 - 17:45  Rozprávkové čítanie pre deti – O chlapcovi,

                           ktorý hľadal vôňu čokolády